Info voor de ouders

Wij eisen een sportief en gedisciplineerd gedrag van zowel onze spelers, trainers, afgevaardigden, begeleiders en medewerkers.Zij zijn lid van onze club. Dit gedrag verwachten wij echter ook van ouders, familie en vrienden van onze jeugdspelers. Iedereen is steeds van harte welkom op de terreinen van VK Adegem, laat dit duidelijk zijn. Toeschouwers op de terreinen maken deel uit van onze familiale uitstraling. Naar onze jeugdspelers toe heeft het tonen van het goede voorbeeld door ouders, familie en vrienden meereffect dan 1.000 woorden op papier. RESPECT wordt binnen de jeugdopleiding van VK Adegem dan ook met hoofdletters geschreven.

 

Hierna volgen de spelregels voor ouders wiens kind bij VK Adegem speelt.

 

 • Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.
 • Geef het goede voorbeeld
 • Dwing ze nooit om UW ambities waar te maken.
 • Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun ze met het aanmoedigen.
 • Help de kinderen vertrouwen te krijgen.
 • Laat ze voetballen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen.
 • Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan “winnen” of “verliezen”. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, enz.
 • Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
 • Applaudisseer voor goed spel zowel van uw kinderen als die van de tegenstrever.
 • Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders/begeleiders en scheidsrechters.
 • Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.
 • Behandel de scheidsrechter altijd met respect.
 • Laat uw waardering voor de trainer blijken.
 • Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.
 • Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
 • Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen.
 • Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
 • Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
 • Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel.
 • Geniet van het feit dat uw kinderen gezond zijn en sport kunnen beoefenen.

 

De rol van de ouders t.o.v. hun kinderen…de plichten van de ouders

Ouders dienen hun kinderen optimaal te ondersteunen:

 • Steunen bij tegenslagen.
 • Relativeren van goede prestaties.
 • Zorgen voor een gezonde, regelmatige leefwijze, goede voeding en voldoende nachtrust.
 • Bezoeken van zoveel mogelijk wedstrijden.